Hva er funksjonell medisin?

Funksjonell medisin (Functional medicine) er en ny medisinsk spesialitet.

Funksjonell medisin er forankret i systembiologi og tar i bruk resultater fra biomedisinsk forskning i diagnostikk og behandling.

Funksjonell medisin går ut på å finne ut hvordan og hvorfor sykdom oppstår og ved å identifisere og gjøre noe med selve årsakene til sykdom for hver og en.

Funksjonell medisin fordrer en forståelse av individuelle genetiske og biokjemiske faktorer samt miljø og livsstilsfaktorer.

Funksjonell medisin tilstreber å lage en personlig behandlingsplan (i samarbeid med pasienten) for å forbedre resultatet av behandlingen.

Funksjonell medisin oppfordrer pasient til å jobbe aktivt sammen med legen for å reversere sykdomsprosesser og oppnå det optimale funksjonsnivå.

Funksjonell medisin adresser selve årsakene til sykdommen heller enn kun å fokusere på symptomer.

Funksjonell medisin erkjenner at sykdom er en kompleks prosess: Den samme sykdommen kan ha forskjellige årsaker. En og samme årsak kan resultere i forskjellige sykdommer.

Funksjonell medisin bruker både skolemedisinske og mer helhetlige tilnærminger. Flere behandlingsmetoder, slike som kosthold, livsstilsendringer, urter og medisiner tas i bruk samtidig.

Hvilke tilstander egner seg godt til å bli behandlet med funksjonell medisin?

 

Autoimmune sykdommer, astma, allergi, sykdommer i mage-tarm (fra magesår og irritabel tarm til Crohns sykdom), sukkersyke, overvekt, hormonforstyrrelser, høyt blodtrykk og hjerte-kar sykdommer, begynnende nevrologiske og alder relaterte lidelser (Parkinsons sykdom og tidlige stadier av demens), depresjon, kronisk utmattelse og mange flere.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Funksjonell medisin har eksistert i 25 år, men systematisk utdannelse kom i gang på et senere tidspunkt. Nå er det 483 sertifiserte funksjonellmedisinere, og i Norge er lege Irene Shestopal den første og den eneste. Funksjonell medisin er i en rask vekst. Mange arbeider aktivt med å dokumentere effektiviteten av det nye medisinske paradigmet. For noen få år siden ble Cleveland Clinic i USA forandret til det første sykehuset, som ble bygget på funksjonellmedisinske prinsipper.