Integrativ medisin

Integrativ medisin har eksistert lenge. Dette er en form for medisinsk praksis, der skolemedisin utøves i kombinasjon med alternativ medisin.

Forskjellen er at funksjonell medisin bygger på en forståelse av de grunnleggende biologiske prosesser (Systems Biology) og forskning, mens integrativ medisin er mer empirisk, det vil si basert på erfaring og tradisjon. Man kan se integrativ medisin som forløper til funksjonell medisin.

Hvilke tilstander kan du få hjelp med?

Funksjonell medisin egner seg godt til behandlig av revmatiske lidelser, astma, allergi, tarmplager (irritabel tarm, Crohns sykdom, oppblåst mage, magesår og kronisk diare), kroniske smerter, bl. a. fibromyalgi og leddsmerter, sukkersyke, høyt blodtrykk, soffskifteproblemer, MS og mye annet. Flere hudsykdommer kan bli behandlet på en holistisk måte. Lege Irene Shestopal bruker også hypnose og kan tilby en ekstra effektiv hjelp med slanking og behandling av spiseforstyrrelser. Dessuten behandler hun psykiske lidelser.